Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/
Verschijnt het document niet meteen nadat u op "download" hebt geklikt? Druk dan "CTRL+J" in op je toetsenbord om meteen naar je downloadfolder te gaan. Daar zal je het document terugvinden. Je kan het dan meteen openen of "tonen in map".

Wat verstaat men onder het begrip ongeval?


Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
Worden onder andere met ongeval gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:

 • ziekten, besmettingen en infecties welke rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval;
 • de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren in het bijzonder hernia's en liesbreuken, spierscheuren, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
 • *hartfalen en beroertes (cerebro vasculair accident)

* Enkel voor leden VWB (dagverzekering niet). In geval van hartfalen of beroerte dient het slachtoffer zich onmiddellijk (dus dezelfde dag nog) na het zich plots manifesteren van het hartfalen of de beroerte te laten onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis. Voor de tussenkomst van de verzekering is het immers noodzakelijk dat het slachtoffer zich dezelfde dag nog naar het ziekenhuis begeeft om zich te laten onderzoeken.

Wat te doen bij een ongeval

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering RECHTSTREEKS naar Ethias bij voorkeur via mail (snelste procedure) naar vwb@ethias.be of via post:

Ethias - Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt


5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de veertien dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het dossiernummer zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier!

http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_900x300

Verzekering algemeen

Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als U alleen fietst, ook op ALLE recreatieve organisaties, ook chronoritten type Marmotte.

Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes*, ligfietsen, 3Wielers, tandem.

Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte).


De verzekering is niet van toepassing voor eigen materiele schade en diefstal (fiets, helm, kledij,...). Optionele verzekering omnium en diefstal kan wel apart worden afgesloten.

*Zijn tevens verzekerd : bestuurders van elektrische fietsen (Pedelec) en speedbikes waarbij aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

-De autonome snelheid, dit is de snelheid die wordt bereikt zonder trappen, mag maximaal 25 km/uur bedragen.
-Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/uur. Voor de SPEEDBIKES (ondersteuning tot 45 km per uur) is er geen probleem voor de VWB-leden; NIET-LEDEN lichten best hun verzekeraar (familiale)in.

Lichamelijke ongevallen

Waarborgen:

1. OVERLIJDEN :
€ 620 begrafeniskosten
€ 8500 vaste vergoeding

2. BLIJVENDE INVALIDITEIT
voor slachtoffers tot en met 65 jaar : € 35.000
voor slachtoffers van 66 tot en met 75 jaar : € 35.000 bij blijvende arbeidsongeschiktheid (blijvende invaliditeit met economische gevolgen)
 

3. BEHANDELINGSKOSTEN :

 • behandelingskosten erkend door het RIZIV: tot 100% van het RIZIV tarief
 • behandelingskosten niet erkend door het RIZIV: tot € 625 per ongeval.
 • vervoerskosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
 • duurtijd: 104 weken
 

4. TANDPROTHESE :

 • Maximum per ongeval: € 600
 • Maximum per tand: € 150


5. DAGVERGOEDING in geval van tijdelijke werkongeschiktheid:
Voor de slachtoffers tot en met 75 jaar die werkelijk loonverlies lijden, maar geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bekomen (zelfstandigen): vanaf de 1ste dag na ongeval € 40 per dag.

Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die na eventuele tussenkomst van het ziekenfonds werkelijk loonverlies lijden (loon- en weddetrekkenden): vanaf de 1ste dag na ongeval € 10 per dag.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade aan derden tot € 5.000.000 per schadegeval
Materiële schade aan derden tot € 625.000 per schadegeval

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers automatisch voorzien voor de vrijwilligersorganisaties

Rechtsbijstand

Zowel ter verdediging tegenover derden alsook bijstand om vergoeding te bekomen van een aansprakelijke derden
Honoraria en kosten voor onderzoeken, expertisen, advocaat en procedure
Burgerlijke verdediging: waarborgbedragen burgerlijke aansprakelijkheid (lich. schade 5.000.000 EUR / mat. schade 620.000 EUR)
Strafrechterlijke verdediging: € 12.400
12.500 EUR per schadegeval voor de vergoeding van schade wanneer deze veroorzaakt werd door een persoon die onvermogend is

Gratis pechverhelping

Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS. ALLE types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-bikes en Speedbikes.
Onze partner – met wie wij een exclusief contract hebben - is gemiddeld binnen de 45 minuten ter plaatse en brengt de VWBfietser snel naar zijn/haar vertrekpunt of thuisadres indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden. De fiets wordt voor herstelling afgeleverd bij de dichtstbijzijnde fietshersteller of bij de eigen hersteller indien die binnen een straal van 50 km gevestigd is – en dit in heel de Benelux en gedurende 24 uur, 7 dagen op 7.


BIJZONDERHEDEN


Dekking geldt in heel de Benelux + tot 50 km over de grens van Duitsland en Frankrijk. Dekking pechverhelping geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal (dit gaat puur over de fietsbijstand, uw fiets zelf is NIET verzekerd tegen diefstal). De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden. Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt. Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden. De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de Vlaamse Wielrijdersbond.
 
UITGESLOTEN


• Deelname aan georganiseerde afgepijlde toertochten (clubritten vallen hier niet onder)
• Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat
• Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal
• Pechverhelping wanneer fiets gestolen is waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan
• E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
• Opzettelijk veroorzaakt defect
• Bij defect dat reeds bestond vooraf
 
Bij pech belt u het gratis noodnummer 0800-787.62, geef uw naam, lidnummer of rijksregisternummer en de plaats waar u met pech staat door en binnen 45 min.(onder normale omstandigheden) is de wegenwachter bij u.
Wij zijn overtuigd dat deze extra service een geruststelling zal zijn om met nog meer plezier aan uw fietstochten te beginnen.

Om vanuit de aan België grenzende landen te bellen bij pech gebruikt men het nummer: +32 2 541 91 59.


Wanneer u pech heeft komt een wegenwachter langs en worden de volgende stappen gevolgd:

Stap 1: bij kleine gebreken bestaat de mogelijkheid dat de fiets ter plaatse rijklaar kan worden gemaakt (indien dat niet lukt, stap2)
Stap 2: men voert u naar de dichts gelegen fietsenmaker (of een fietsenmaker naar keuze)(indien dat niet lukt, stap 3)
Stap 3: men brengt u naar u huis of naar uw vertrekpunt

Opgelet: kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt.
 • pdf file
 • 155.83 KB
 • ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ... (.pdf)
 • Download

Omnium en diefstalverzekering (optie)


Info - klik hier
 

Sport nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten

De federatie onderschreef ten voordele van de aangesloten clubs een dekkingsuitbreiding waardoor hun aansprakelijkheid als inrichter van sport-nevenactiviteiten in eigen clubverband ( vb. voetbalmatch, basket in clubverband) en niet-sportactiviteiten ( BBQ, clubfeest, fuif ) door onderhavig contract wordt verzekerd op voorwaarde dat deze activiteiten vermeld worden op de kalender die jaarlijks aan de federatie dient te worden overgemaakt (kan via website)
In deze uitbreiding is de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwillige helpers leden en de waarborg lichamelijke ongevallen inbegrepen.
De leden deelnemers tijdens sport-nevenactiviteiten worden eveneens verzekerd in lichamelijke ongevallen.
Gevaarlijke sporten als bijvoorbeeld skiën, bergbeklimmen, duiken, valschermspringen blijven uitgesloten. Neem contact op met de federaratie bij twijfel.
Opgelet: brand en schade aan gehuurde materialen is niet standaard gedekt door de VWB polis. Brandverzekering en Contractuele aansprakelijkheid kan indien gewenst wel apart worden afgesloten (zie verzekering - extra opties)

Vrijwillige helpers niet-leden

De federatie deed op dit vlak ook een extra inspanning en onderschreef ten voordele van de aangesloten clubs een dekkingsuitbreiding waardoor de aansprakelijkheid van de clubs veroorzaakt door de vrijwillige helpers niet-leden, alsmede hun persoonlijke aansprakelijkheid, tijdens de hoofdsportactiviteiten, sportnevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten wordt gewaarborgd voor zover de activiteit vermeld staat op de kalender.

De vrijwillige helpers niet-leden zijn verzekerd in lichamelijke ongevallen indien hun namen werden medegedeeld aan de federatie (via clubactiviteiten of clubevenementen op VWB website).

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading