Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

  BELANGRIJK voor VWB clubs!


  VWB-CLUBS, DIT MOET JE LEZEN!

   

  Al tientallen keren kregen wij de volgende vraag vanwege clubbesturen

   

  NIET AL ONZE LEDEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE VWB, NOCH BIJ EEN ANDERE FEDERATIE. HEEFT DAT GEVOLGEN VOOR ONZE CLUB EN ZIJN ER RISICO’S?

  Iedere VWB- CLUB heeft een prima dekking (BA) inzake haar verantwoordelijkheid bij AL haar organisaties: fietstochten in clubverband, nevenactiviteiten, vergaderingen, wegkapiteins, begeleiders, medewerkers, vrijwilligers, bestuur, enz. EN NOTEER: de club betaalt hiervoor GEEN EURO AAN PREMIE! Maar in het lidgeld aan de VWB dat ieder clublid betaalt, zit echter wel een kleine bijdrage die geldt als premie voor het dekken van de aansprakelijkheid van zijn/haar club.

  Als nu een club leden telt die NIET AANGESLOTEN zijn bij de federatie, dan vervalt in feite de essentie van het hele systeem! De niet-aangeslotenen PROFITEREN dan van het lidgeld van zij die wel zijn aangesloten. Wij hebben het nooit meegemaakt, maar misschien zou de tot vandaag bijna onbeperkte dekking inzake aansprakelijkheid van de betrokken club, in het gedrang kunnen komen bij heel ernstige schadeclaims, als clubleden die niet bij een erkende federatie zijn aangesloten, betrokken zijn.

  In de praktijk is bovendien al vaak ervaren dat niet bij de federatie-aangesloten clubleden bij een ongeval, de wel-aangesloten clubleden aanvallen en zich erop beroepen dat zij buitenstaanders zijn! Zij eisen dan persoonlijke dekking en claimen soms ook schade aan de fiets. Dat geeft aanleiding tot ruzies en discussies.

  DAAROM: eis dat al uw leden aangesloten zijn bij een erkende federatie! Het voorkomt moeilijkheden en BOVENDIEN: aansluiten kost normaal weinig of zelfs helemaal niets, omdat het lidgeld via de mutualiteit kan gerecupereerd worden. De overgrote meerderheid van onze clubs heeft dat begrepen en neemt geen leden op die tegelijk ook geen federale leden zijn.

   

  PROEFRIJDEN

  In het verleden hebben wij al toegestaan, in samenspraak met onze verzekeraar, dat fietsers een paar keer met een club meerijden, zogezegd proefrijden, om te kunnen oordelen of zij later al dan niet definitief zullen blijven fietsen in clubverband.

  Dat vraagt opvolging en nodeloos administratief werk. Wij willen afstappen van dat systeem. Wie zich geroepen voelt om – al was het maar een beetje – sportief met de fiets of de bike bezig te zijn, sluit best meteen aan. De 30 euro die hij/zij aan lidmaatschap betaalt, kan normaal omzeggens helemaal gerecupereerd worden via de mutualiteit. En trouwens, als blijkt dat blijven fietsen in clubverband moeilijk kan, dan nog blijven alle voordelen van de aansluiting bij de federatie gelden voor wie op individuele basis bezig is.

  Val dus liever niemand lastig en vat meteen de stier bij de horens! Aansluiting en contact met fietsers en met het VWB-magazine – dat zal allemaal een extra stimulans betekenen om toch geregeld te gaan fietsen!

  VZW of FEITELIJKE VERENIGING

  Voor de verzekering is er absoluut geen verschil of een club rechtspersoonlijkheid heeft of niet. Zoals onze verzekeraar het al eens uitdrukt: “Clubs organiseren zich om de verkeerde reden als vzw”. Immers: hun aansprakelijkheid is omzeggens in alle mogelijke gevallen gedekt door de VWB-polis.

  Een vzw-vorm is wel aan te bevelen voor clubs waar belangrijke financiële middelen circuleren, waar grote geldsommen betrokken zijn, waar roerende of onroerende waarden aan bod komen.

  HUUR ACCOMMODATIES: opletten

  Bij de huur van zalen, cafetaria’s, enz. door een club, is het ENORM BELANGRIJK om na te gaan wat vermeld staat in de overeenkomst (vaak in kleine lettertjes). Wat gebeurt bij brand – wie is aansprakelijk? Wat is de situatie van de club-huurster? Wat is voorzien inzake verzekering tegen brand en andere schade?

  Gepubliceerd op 27 Oktober 2014

 

 

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading