Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/
http://www.trekbikes.com/be/nl_BE/trek-metnet-shoes/?utm_source=vlaamsewielrijdersbond&utm_medium=blx_banner&utm_campaign=blx_accessoires&utm_content=wegschoenen_120x600http://www.concap.be/nlhttp://www.schwalbe.com/nl/www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

  Alle updates Coronavirus


  Maatregelen vanaf 27 november 2021

   

  Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

   

  • Mondmaskers
   • Het dragen van een mndmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar
   • Dit geldt vor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , …
   • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sprtinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
    • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
    • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
   • Het mndmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

   

  • Publiek:
   • Vanaf 29/11: Indoor publiek is niet toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar.
   • Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.
   • Bven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden
    • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven
    • Enkel met Covid Safe Ticket zijn publieksaantallen boven deze drempels nog mogelijk
     • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 100 outdoor
     • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht
     • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen
     • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
     • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.
    • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

   

  • Indoor infrastructuur:
   • Men met beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
   • Het plaatsen van CO2-meters is vlgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten van inrichtingen behorende tot de sportsector, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
    • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt
    • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
    • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
    • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
   • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
    • indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
    • Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

  • Kantines/cafetaria

  o CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar

  o Sluiting verplicht vanaf 23u

  • Kleedkamers

  o Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar het gebruik ervan moet zo veel mogelijk beperkt worden.

  o We adviseren met aandrang om volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

    • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dit maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
    • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
    • Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, is het gebruik van een CO2-meter sterk aanbevolen.
    • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
    • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
    • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk
    • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

  Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

  De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona. De update hiervan wordt ten laatste maandag online geplaatst. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden komen te vervallen.

  Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.


  Update 19/11 coronamaatregelen

  We vatten eerst even samen, de volledige tekst met toelichtingen kan je daarna onderaan lezen.

  • Geen beperkingen tijdens het sporten
  • Mondmaskerplicht bij het betreden van de sportinfrastructuur (vanaf 10j)
  • Douches en kleedkamers mogen openblijven
  • CST moet niet gescand worden voor deelnemers aan een sportactiviteit. Ook niet voor het inschrijven. (wel voor publiek & wel als de gemeente het verplicht, check dit op voorhand)
  • Bij horeca binnen is het wel verplicht om te scannen (algemene horeca regels gelden)


  Algemeen bericht:
  Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

   

  Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker

  -Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.

  -Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ....

  -Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:

  Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)

  Om iets te eten of te drinken.

  -Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

   

  Publiek

  Er zijn weinig beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft. Houd wel altijd voldoende afstand en houd rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur.

  Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:

  Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.

  Enkel met een Covid Safe Ticket voor iedere bezoeker kan je nog een massa-evenement organiseren als:

  je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 50 indoor of 100 outdoor)

  je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen

  het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen.

  Ook voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.

  Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be

   

  Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

  Indoor infrastructuur

  Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

  Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

  De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.

  Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.

  De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.

  Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

  wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).

  in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

  We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

  Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken

  Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.

  Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).

  Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

   

  Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.


  Update 29/10/2021:

  Situatie vanaf 1 november

  Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

  Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)

  Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche). Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken. Trainers houden het mondmasker op. Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen een mondmasker. Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen

  Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

  Publiek 

  Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

  Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

  1. Je werkt zonder Covid Safe Ticket

  Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden. Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken. Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan. Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor. Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.

  1. Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

  Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig. Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen. Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen. Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

  Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

   Meer info: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/  Update 01/09/2021:
  Na de publicatie van het MB (25/08) en de federale FAQ (1/09) kunnen we onderstaande richtlijnen meegeven voor de sportsector.

  Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 september op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 20 augustus 202, het federaal ministerieel besluit van 25 augustus 2021 en de federale FAQ’s van 1 september 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

  Situatie vanaf 1 september

  • Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.
  • Publiek
  o Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
  o Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
   Je werkt zonder Covid Safe Ticket
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
  • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
  • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
  • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
  • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
   Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
  • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
  • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
  • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
  • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
   Indoor infrastructuur
  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen 
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
  • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • In de federale FAQ’s is volgende passage opgenomen die uitzonderingen toestaan op het verplicht gebruik van de CO2-meter
  o In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er geldt een transitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 01/11/2021. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. 
  o Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19. 
  o Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten: 
   In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen; 
   In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers; 
   In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten.
   Als er dus een communicatie is dat kleedkamers niet langer gebruikt mogen worden dan 15min dan vervalt de verplichting voor de installatie van een CO2-meter in de kleedkamers.
   
  Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
   
  In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol nac de federale FAQ wordt asap online gezete. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.
   
  Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen  Update 27/06/2021: Basisprotocol Sport en Protocol Sportevenevementen kan u hier terugvinden: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

  • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
  • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
  • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.


  Update 23/06/2021: We geven je hier een vooruitblik op voornaamste versoepelingen op de voornaamste wijzigingen die in de sportprotocollen zullen doorgevoerd worden vanaf 1 juli. Deze vermelde wijzigingen zijn onder voorbehoud van eventuele bijsturingen ten gevolge van de publicatie van het federale ministeriële besluit.

  1 juli

  • -We kunnen opnieuw onder normale omstandigheden sporten. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd verband;
  • -Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
  • -De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
  • -Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
  • -Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
  • -Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
  • -Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
  • -Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
  • -De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • -Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
  • -Zonder Covid Safe Ticket
  • Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
  • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
  • -Testevenementen – steeds met Covid Safe Ticket (vaccin / test / herstelcertificaat) - Binnen tot 4.000 personen- Buiten tot 5.000 personen. Zittend en/of staand, mondmasker en sociale afstand niet verplicht
  • -Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
  • -Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  • -CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Federaal wordt nog bekeken of men een drempel zal invoeren waardoor deze procedures niet verplicht zijn voor kleine evenementen met minder toeschouwers dan de drempel. Van dit zo zou zijn, nemen we dit over in onze protocollen.


  Update 9 juni:

  In het kort gelden volgende regels vanaf 9 juni:

  Voor iedereen:

  • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.
  • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
   • kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
   • Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.
  • Sportactiviteiten in een georganiseerde context
   • kunnen doorgaan in een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
   • Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
   • Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.

  Algemeen:
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden. Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis gebruik maken van een kleedkamer (douches blijven gesloten).
  • Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca.
  •  
  Het volledige bericht leest u HIER na.


  Ter info: in Nederland gelden vanaf 19/05 de volgende regels (betreffende recreatieve fietsers):


  Volwassenen boven de 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Er gelden wel voorwaarden:

  • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
  • Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 30 personen.
  • Kleedkamers en douches zijn gesloten. Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.

  Sporten buiten voor jongvolwassenen
  • Ook jongvolwassen van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Voor jongvolwassen gelden de volgende voorwaarden:

  • Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
  • Zij mogen wedstrijden spelen. Maar alleen met teams van de eigen sportclub.
  •  
  • Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.  08/05/2021 Vanaf 8 mei is het toegelaten om te fietsen in groepjes van maximaal 25 personen

  In het kort gelden volgende regels vanaf 8 mei:

  Voor kinderen tot 13 jaar:

  • -Bij voorkeur sport je outdoor.
  • -Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Dit kan indoor in een groep van maximum 10 personen en outdoor in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
  • -Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
  • -We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

  Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

  • -Indoor sporten is niet toegestaan.
  • -Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 25 personen in georganiseerd verband. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder contact)
  • -Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
  • -We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

  Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

  • -Outdoor sportactiviteiten met maximum 10 personen in niet-georganiseerd verband zijn toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd en volgens de regels op het samenscholingsverbod. Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband zijn mogelijk met maximum 25 personen, met contact en exclusief begeleiders.
  • -In instructiebaden en sportbaden is trainen in een georganiseerde context toegestaan voor groepen van maximum 25 personen (sportbegeleider inbegrepen) met contact. In niet-georganiseerd verband volgt men de regels van het samenscholingsverbod.

   

  Algemeen:

  • -Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 25/10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
  • -Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
  • -Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
  • -Sportkantines kunnen een terras openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca (via de website). Of dit document (link naar pdf).
  • -Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek (met teststrategie voor wedstrijden) en na toestemming van de bevoegde minister
  • -Publiek is indoor voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Outdoor is publiek toegelaten bij evenementen en (top)sportwedstrijden (zittend en max. 50). Van zodra amateurwedstrijden opnieuw kunnen, zal men daar dus ook opnieuw publiek kunnen ontvangen (indien outdoor, zittend en max. 50 personen). De case van amateursportwedstrijden staat geagendeerd op het overlegcomité van 11 mei.
  • -Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing
  • -Vanaf 26 april zullen enkele proef- en pilootevenementen worden geselecteerd in functie van het toelaten van publiek

  Vooruitblik op eventuele versoepelingen (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen):

  • X juni
   • -Uitbreiding van het maximum aantal persnen dat een georganiseerde outdoor sportactiviteit mag bijwonen
   • -Openstellen van indor sportinfrastructuur (inclusief fitness)
   • -Vanaf 25 juni kunnen de zomersportkampen opnieuw. Hier maakt men grotendeels gebruik van bestaande draaiboeken  26/04/2021 In het kort gelden volgende regels vanaf 26 april:

  Voor kinderen tot 13 jaar:

  Bij voorkeur sport je outdoor.
  Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
  Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
  We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

  Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
  Indoor sporten is niet toegestaan.
  Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
  We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

  Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:
  outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd en volgens de regels van het samenscholingsverbod.
  In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

  Algemeen geldt:
  Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
  Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
  Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
  Sportkantines blijven gesloten.
  Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
  Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
  Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
  Vanaf 26 april zullen enkele proef- en pilootevenementen worden geselecteerd in functie van het toelaten van publiek.

  Meer info : https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

  Vooruitblik op eventuele versoepelingen (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen):
  8 mei

  Georganiseerde sportactiviteiten zullen buiten kunnen doorgaan voor alle leeftijden met contact, voor zover dit nodig is door de aard van de sport. De sportgroep mag maximum 25 personen bedragen (exclusief begeleiders)
  Evenementen zullen mogelijk worden met een publiek van maximum 50 personen indien buiten

  Update 14/04 Nieuwe beslissingen overlegcomité

  We moeten nog even afwachten wat de nieuwe beslissingen nu net betekenen voor het (georganiseerd) fietsen. Van zodra we meer info hebben, geven we dat hier weer.


  Wat we wel al kunnen zeggen is dat er vanaf 26/04 (normaal) opnieuw met 10 gefietst kan worden buiten. Zoals voor de paaspauze dus.


  Update 24/03 Verstrengingen "PAASPAUZE"


  Het overlegcomité heeft op woensdag 24 maart beslist om de nieuwe toegevingen omtrent het recente buitenplan opnieuw terug te draaien. Het is tot nader order dus terug alleen maar toegelaten om in groepjes van maximaal 4 personen te fietsen.


  Update 08/03 Nieuwe buitenplan

  Er heerst heel wat verwarring omtrent het fietsen in groepen tot 10 personen. Is het nu april of 8 maart? Wij hebben dit meermaals nagevraagd bij de nodige instanties en kregen te horen van Sport Vlaanderen dat het wel degelijk toegelaten is vanaf maandag 8 maart. (april verwijst naar buitensporten met contact, dus het wegvallen van de 1.5m)

  In essentie: Outdoor fietsen kan vanaf 8 maart in groepen met maximaal 10 personen. Zowel voor clubs als vriendengroepen. De algemene coronarichtlijnen blijven uiteraard gelden.

  Lees hieronder de volledige berichtgeving.

  Update 7 maart 2021 – Op basis van het ministerieel besluit van 7 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 8 maart. We volgend nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. De voornaamste wijzigingen die ingaan op 8 maart zijn dat wat voorheen kon met maximum 4 personen, nu kan met maximum 10 personen en outdoor activiteiten in georganiseerde context voor kinderen tot 13 jaar kunnen nu met 25 personen.
   

  In het kort:
   

  Voor kinderen tot 13 jaar:

  Bij voorkeur sport je outdoor.Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
   

  Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

  Indoor sporten is niet toegestaan.Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
   

  Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

  outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd.In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.
   

  Algemeen geldt:

  Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud, mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen. Overnachting is toegelaten. Organisatoren van sportkampen volgen strikt het Protocol voor sportkampen voor kinderen op. Deze regels worden normaal bevestigd in een nieuw MB dat in de loop van de week van 8 maart zal gepubliceerd worden. We passen het protocol sportkampen zo snel mogelijk aan dat nieuwe mb aan.Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. Sportkantines blijven gesloten.Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek en na toestemming van de bevoegde ministerPubliek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporterWanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

   

  Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

  Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.


     Update 28/01 Fietsen over de grens?
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat wandelaars of fietsers die tijdens een wandeling even de grens oversteken met Nederland niet streng aangepakt zullen worden. Nederlanders die niet in de grensstreek wonen en bewust in België komen wandelen zijn wel in fout.
  “Wandelaars, lopers of fietsers uit de grensregio die tijdens hun tocht in het grensgebied, zoals in de Kalmthoutse Heide, de grens zouden oversteken voor een stukje van hun tocht, zullen door de politiediensten niet worden geviseerd. We blijven menselijk en gaan geen heksenjacht organiseren op wandelaars, lopers of fietsers”, nuanceert Sofie Demeyer, woordvoerster van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de eerdere communicatie.
  “Maar Nederlanders die niet in de grensstreek wonen en speciaal de grens oversteken om in een Belgisch natuurdomein te komen wandelen, zijn een andere zaak. Dat willen we vermijden, we willen zo weinig mogelijk bewegingen van mensen over de grenzen heen, met als bedoeling het virus af te remmen”, zegt Sofie Demeyer.
  “De gezonde gewoontes van mensen aan onze grenzen willen we niet afremmen. Als hun wekelijkse wandel-, jogging-, fiets- of mountainbiketocht de grens overgaat, is dat - als ze in het bezit zijn van verklaring op eer - geen probleem.”

  Update 26/01 Fietsen in Nederland - max 2 personen
  Je mag maximaal met twee personen fietsen in Nederland. Let er goed op dat als je als duo fietst, je onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en andere weggebruikers. Dus: óók bij het verkeerslicht, op de verzamel- of startplaats van je rit en langs de kant van de weg als je een lekke band hebt, bewaar je afstand en mag je met niet meer dan 2 personen bij elkaar staan.

  23/12 Nog geen nieuwe wijzigingen

  Update 27/10 Bijkomende beperkingen

  Vanaf donderdag 29 oktober geldt: In zowel georganiseerd als niet-georganiseerd verband is het maximum aantal fietsers in groep beperkt tot 4 personen.


  Update 23/10 Nieuwe maatregelen voor de sport

  - Professionele sportwedstrijden kunnen doorgaan, maar zonder publiek.

  - Alle amateurwedstrijden worden opgeschort, trainen mag wel nog.

  - Jeugdwedstrijden blijven toegelaten, maar met slechts één ouder als begeleider.

  - Zwembaden blijven open.
  -Voorlopig geen wijzigingen voor fietsen (outdoor!) georganiseerd clubverband, max 50 personen met 1 verantwoordelijke en voldoende afstand houden.
  - In niet-georganiseerd verband is het max. met 4 personen (sinds vrijdag 9 oktober).
  - MTB en Wegtochten mogen niet doorgaan (deze zijn gelijkgesteld met amateurwedstrijden 18+).  Update 15/10 Fietsen in Nederland
  In Nederland mag er sinds 14/10 maximaal met 4 personen gefietst worden (ook voor sport in georganiseerd clubverband).

  Update 12/10 Persmededeling Ben Weyts; Sportwereld gaat naar code oranje
  Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector. “We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan”, zegt Weyts. “Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren”.

  Al sinds de uitbraak van het coronavirus is er op regelmatige basis overleg tussen de sportsector, Vlaams minister van Sport Ben Weyts en artsen. De situatie wordt voortdurend gemonitord. Op dit moment stijgen de coronacijfers zorgwekkend. Bovendien blijken er in vergelijking met andere geledingen van de samenleving binnen de sportwereld meer kansen om het virus door te geven. De sportwereld toont zich verantwoordelijk en dringt zelf aan op verstrengde maatregelen.

  Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft nu na overleg met de sportsector beslist dat sportief Vlaanderen vanaf woensdag schakelt naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Er kunnen bijvoorbeeld geen competitiematchen basket meer georganiseerd worden, maar een contactloze wedstrijd zoals enkelspel tennis kan nog wel. Verder blijven fitness en trainingen waarbij men anderhalve meter afstand hanteert mogelijk. Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. “Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn”, zegt Weyts. “Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten”.

  Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels volgen als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM). “Voor kantines en publiek blijft de lat gelijk liggen met respectievelijk de horeca en bijvoorbeeld de cultuursector”, zegt Weyts. “In een stadion of kantine kan je regels handhaven. Sporters en hun publiek kunnen zich even goed gedragen als cafébezoekers of concertgangers. Maar we waarschuwen wel: als de situatie blijft verslechteren, dan komen er ook nog strengere maatregelen in beeld. Het is nu van cruciaal belang om alle veiligheidsvoorschriften goed na te leven”.

  Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.

  De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. “Dat kan ook een motivatie zijn om de verstrengingen nu goed op te volgen”, zegt Weyts. “We kunnen opnieuw versoepelen, als we er eerst in slagen om de cijfers opnieuw terug te dringen”.

  CONCREET BETEKENT DIT:
  -Voorlopig geen wijzigingen voor fietsen (outdoor!) georganiseerd clubverband, max 50 personen met 1 verantwoordelijke en voldoende afstand houden.
  - In niet-georganiseerd verband is het max. met 4 personen (sinds vrijdag 9 oktober).

  MEER INFO: https://www.info-coronavirus.be/nl/  Update 13/08 PROVINCIE Antwerpen. Fietsen in georganiseerd verband mag weer in maximale groep van 50 personen.
  Voor sporten in clubverband mogen de groepen opnieuw uit maximaal 50 personen bestaan (met één begeleider).

  Voor sporten in niet-georganiseerd verband, geldt nog steeds:

  -Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
  -Enkel contactloos sporten is toegestaan.

  meer info: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html  Update 05/08 PROVINCIE Antwerpen. Mag onze wielerclub nog fietsen in groep?

  Ja, dat mag onder begeleiding van een verantwoordelijke/coach/trainer maar met een maximum van 10 personen die telkens dezelfde zijn. Indien onderling de afstand van anderhalve meter niet te allen tijde gegarandeerd kan worden tijdens het fietsen, is het dragen van een mondneusmasker bovendien verplicht. U moet ook steeds een mondneusmasker op zak hebben, en het dragen voor en na het intensief fietsen of tijdens het fietsen als de fysieke afstand niet gewaarborgd is en blijft.


  Update 29/07 Nieuwe maatregelen en situatie provincie Antwerpen

  In het Ministerieel besluit staat dat het nog steeds is toegestaan om in een maximale groep van 50 personen in georganiseerd verband te fietsen met één verantwoordelijke (behalve in provincie Antwerpen*). Occasioneel fietsen/uitstapjes, dus niet in clubverband, kunnen tot 10 personen zolang er steeds 1,5meter afstand wordt gehouden (Kinderen onder de 12jaar niet meegerekend).

  Mondmaskerplicht kan door lokale besturen plaatselijk opgelegd worden, neem dus steeds een mondmasker mee! Leuven, Gent, Antwerpen, Knokke,… (deze lijst is zeker niet compleet) hebben reeds verplicht dat op drukke plaatsen (soms zelf de hele bebouwde kom), het verplicht is om een mondmasker te dragen, ook voor fietsers, wandelaars en joggers! Voor de provincie Antwerpen wordt er wel reeds een uitzondering gemaakt dat bij intensief sporten een mondmasker niet nodig is. Het is echter niet duidelijk of deze regelgeving van toepassing is bij de lokale besturen. Controleer dus bij voorkeur vooraf naar plaatselijke wetgeving.
  Fiets of loop je alleen? Met niemand in de nabije omgeving, dan hoeft dit niet.

   

  *Provincie Antwerpen:

  -Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen worden verboden voor sporters boven de 18 jaar. Alleen contacloos sporten is toegestaan

  Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

  - Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

  - Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
   

  -In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) zijn ook alle evenementen verboden de komende vier weken.

  Hou deze pagina zeker in het oog. Vanwege de gebrekkige communicatie van de overheden, zou het kunnen dat er nog aanpassingen zullen gebeuren aan deze update.

  Meer info provincie antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html
  Ministerieel besluit (alle provincies): http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/07/28_3.pdf#Page2  28/07 Voor zover er gecommuniceerd is, blijft sporten onder begeleiding dezelfde maatregelen volgen als voorheen en kan er dus nog in groep gefietst worden. Wij wachten op extra verduidelijking.
  Wij hopen hier zo spoedig mogelijk de nieuwe coronamaatregelen te kunnen communiceren. Deze zijn momenteel te onduidelijk en de overheden zijn hierover in extra overleg.

  25/06 Versoepeling coronamaatregelen vanaf 1 juli

  Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in:

  1. -Het zal toegelaten zijn om te sporten in groepen van 50 personen
  2. -Wegtochten en MTB-tochten kunnen ook weer doorgaan vanaf 1 juli. Het zal echter wel verplicht zijn voor de deelnemers om zich vooraf in te schrijven en contactloos (ter plaatse of vooraf) te betalen. Voor de organisatoren is er een ‘Gids Recreatieve Tochten’ beschikbaar met de coronamaatregelen die toegepast moeten worden. Deze gids kan u hier terugvinden: https://vwb.be/59/Downloads.


  Na het sporten gelden de algemene regels (dus ook voor de horeca). Bubbels zijn uitgebreid naar 15 personen.
   

  Meer info over deze nieuwe fase kan u hier terugvinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

   

     20/05 Fietsen in Wallonië? Beter

  Gepubliceerd op 03 Augustus 2021

 

 

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading