Gelieve aan te melden

Navigatie

www.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/http://bit.ly/Aerothan
http://bit.ly/Aerothanwww.leds-sport.nl/www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/sport-fitnessclub/

  Initiator Recreatief Fietsen


  Beste fietser/fietsbegeleider,
   

  Nu de lente opnieuw in het land is en velen onder ons de fiets terug van stal halen, willen we graag kort jullie interesse peilen omtrent een nieuwe begeleidingsgerichte opleiding, Initiator Recreatief Fietsen.

   

  De huidige opleiding Initiator Wielrennen richt zich in hoofdzaak op de begeleiding van beginnende jeugd-/competitierenners. De begeleiding/begeleider van de recreatieve fietser wordt daarbij wat aan zijn lot overgelaten. We merken bovendien dat die groep recreatieve fietsers steeds groter wordt, aan diversiteit wint en er daardoor meerdere doelgroepen zijn binnen die grote groep van fietsers. Wat de begeleiding er niet eenvoudiger op maakt.

  We (her)kennen de groep ‘senioren’ waarbij een al dan niet gemengd publiek aanwezig is van fietsers met en/of zonder elektrische ondersteuning in de fiets, de groep ‘recreatieve wielrenners’ op hun wekelijkse zondagse rit of in voorbereiding op hun ultieme fietsuitdaging, het ‘gezin met kinderen’ die op zoek is naar een sportieve vrijetijdsbesteding en tot slot ook de ‘G-sporter’ die zich evengoed alleen of in groep op de fiets laat begeleiden.

  Al deze groepen vragen een andere benadering van de begeleider om de fietsbeleving plezant te maken, maar vooral ook in een veilige setting laat verlopen rekening houdend met de karakteristieken van elke doelgroep. Iets wat we momenteel te weinig thuis kunnen brengen in de bestaande Initiatoropleiding. Dat willen we graag aanpakken en zo begeleiders en bijgevolg de fietsers de ondersteuning te geven die ze verdienen.

   

  We kozen voor de uitwerking van dit initiatief bewust voor een officiële VTS-trainersopleiding onder de vorm van een Initiatoropleiding aangezien we de begeleider een breed kader willen aanbieden met ruimte om voldoende kennis op te doen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat vraagt een extra inspanning van mensen die zich nog willen scholen, maar geeft de mogelijkheid om kwalitatief te werken en voldoende praktijkervaring op te doen met de verschillende doelgroepen. Bovendien komen gediplomeerden ook in aanmerking voor subsidiëring binnen hun clubwerking. Het biedt dus niet alleen een kwalitatieve meerwaarde aan de begeleiding, ook op financieel vlak kan dit versterkend werken als je als begeleider verbonden bent aan een club.

   

  De gehele opleiding behelst een pakket van 51 lesuren, gespreid over een aantal lesblokken geeft dat een 12-tal lesdagen in blokken van 4 lesuren. De kostprijs van de opleiding zal om en bij de € 150 bedragen. De inhoud van de opleiding (de gegeven vakken, het aantal lesuren, …) wordt samengevat in het opleidingsstramien, klik hier om het te bekijken.

   

  Om daadwerkelijk van start te gaan en deze opleiding definitief uit te rollen is een draagvlak nodig, een groep geïnteresseerden/potentiële cursisten die inspanningen om deze cursus op poten te zetten verantwoorden. Het lijkt ons zinloos veel energie te stoppen in een opleiding die geen cursisten aantrekt. Daarom willen we graag een aantal minuten van jullie tijd vragen om deze interessepeiling in te vullen. Klik hier om door te gaan naar die interessepeiling. Ook als je niet meteen interesse hebt om deze opleiding te volgen, vul gerust de vragenlijst in. Dan hebben we ook daar zicht op.

   

  Alvast bedankt voor jullie medewerking en bovenal veel fietsgenot de komende maanden!

  Gepubliceerd op 07 Mei 2018

 

 

Nog geen lid bij de grootste wielerbond van Vlaanderen?

Schrijf jezelf en je gezin dan nu in voor slechts €40

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading